HİZMETLERİMİZ

Resim Adı
Yatırım hizmetlerimiz
  • Pazar araştırması ve tahminleri

  • Yatırım imkanlarının belirlenmesi

  • Arsa ve arazi geliştirilmesi, parselasyon

  • En iyi yatırımcı ve mülk/ proje eşieştirilmesi

  • Stratejik danışmanlık

  • Görüşmelerde ilgili tarafı temsil etme

Danışmanlık Hizmetlerimiz
  • Pazar Araştırması

  • Fizibilite & En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi

  • Yer Seçim Analizi

  • Stratejik Planlama

  • Değer Tespiti

  • Check-Up Hizmetleri

  • Kentsel Dönüşüm

Aracılık Hizmetlerimiz
  • Mal Sahibi Temsilciliği

  • Kiracı/ Alıcı Temsilciliği

  • Satış Hizmetleri

  • Kiralama Hizmetleri

  • Yatırımcıya Yönelik Hizmetler

  • Geliştirici ya da Mal Sahibine Yönelik Yatırım Hizmetleri

  • Alışveriş Merkezi Satış Danışmanlığiı

  • Kira Sözleşmesi Yenileme Hizmetleri