HİZMETLERİMİZ

Resim Adı
Yatırım hizmetlerimiz
    • Pazar araştırması ve tahminleri

    • Yatırım imkanlarının belirlenmesi

    • Arsa ve arazi geliştirilmesi, parselasyon

    • En iyi yatırımcı ve mülk/ proje eşieştirilmesi

    • Stratejik danışmanlık

    • Görüşmelerde ilgili tarafı temsil etme

Danışmanlık Hizmetlerimiz
    • Pazar Araştırması

    • Fizibilite & En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi

    • Yer Seçim Analizi

    • Stratejik Planlama

    • Değer Tespiti

    • Check-Up Hizmetleri

    • Kentsel Dönüşüm

Aracılık Hizmetlerimiz
    • Mal Sahibi Temsilciliği

    • Kiracı/ Alıcı Temsilciliği

    • Satış Hizmetleri

    • Kiralama Hizmetleri

    • Yatırımcıya Yönelik Hizmetler

    • Geliştirici ya da Mal Sahibine Yönelik Yatırım Hizmetleri

    • Alışveriş Merkezi Satış Danışmanlığiı

    • Kira Sözleşmesi Yenileme Hizmetleri